Przeglądy budowlane Otwock Przegląd, Powiat Otwocki Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.05-400 Rzezczypospolitej 13 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Otwock. Przeglądy roczne Otwock, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Otwock, ekspertyzy Bogumiła Górka sekretarz@powiat-otwocki.pl kancelaria@powiat-otwocki.pl mazowieckie 22 7781302

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Otwock
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Otwock
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Otwock
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Otwock
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Otwock

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Otwock
kontrole techniczne budynków Otwock

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Otwock Portal Otwock Miasto Otwock Przeglądy techniczne Otwock Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku